Senior Expert Netwerk (SEN)

In een wereld waar ‘participatie’ en ‘samenwerking’ tegenwoordig de kernwoorden vormen, heeft Akerhill Management als bedrijf op voorhand al het principe om bij de uitvoering van programma’s en projecten uit te gaan van modulaire teamsamenstellingen. “Mensen moeten doen waar ze goed in zijn, en laten waar een ander beter in is!” is het credo dat hier de grondslag vormt. “Je kunt niet alle disciplines tot in de puntjes beheersen. Focus houden voor hetgeen je het beste beheerst, brengt je tot succes. Wij geven een expert op level 7, liever de kans om te groeien naar level 9 in specifieke disciplines, dan te zorgen dat iemand vele disciplines beheerst op een level 6.”. “Het draait om kwaliteit en duidelijke afspraken bij het verkrijgen van een hoge klant-, medewerkers-, partners- en leverancierstevredenheid. Dan mogen er serieuze eisen worden gesteld aan de expertise.”

Ask the ExpertAkerhill Management werkt bij voorkeur volgens ‘het principe van zelfstandigheid’. Programma’s en Projecten worden met gebundelde krachten vanuit het Senior Expert Netwerk tot uitvoering gebracht, waarbij ‘het nemen van programma- of projectverantwoordelijkheid’ meer dan serieus wordt genomen. Opdrachtgevers hebben behoefte aan duidelijke ondersteuning bij het realiseren van succes in programma’s en projecten. Dé juiste Expert op hét juiste moment voor dé juiste taak inzetten is erg belangrijk. Daarom kiest Akerhill Management bij het samenwerken voor alleen dié individuele IV/IT professionals welke zich richten op een specifieke expertise of niche.

Het Senior Expert Netwerk van Akerhill Management kenmerkt zicht door een grote mate van diversiteit in expertise. De zware kern van het Senior Expert Netwerk bestaat uit zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), door ons genoemd Zelfstandige Professionals (ZP’ers) en MKB-bedrijven voor het gezamenlijk uitvoeren van (complexe) IV/IT-programma’s en projecten. De gevalideerde expertise van de individuele professionals, opgedaan in specifieke segmenten van IV, IT & Telecom, wordt in programma’s en projecten ingezet om opdrachtgevers te garanderen dat er op realistische en kwalitatieve wijze tot resultaten wordt gekomen.

Senior Experts kunnen interesse voor samenwerking in programma’s en projecten kenbaar maken door zich aan te melden voor Akerhill Management – Senior Expert Netwerk. Je ontvangt dan, indien de expertise onderscheidend is, een uitnodiging voor een interview waarbij jouw kwaliteit wordt geverifieerd en gevalideerd. Na het doorlopen van dit traject en bij goedkeuring van de expertise, kan men mogelijk worden geselecteerd voor deelname aan programma’s en projecten welke Akerhill Management ten uitvoer brengt voor opdrachtgevers.