Visie, Missie & Strategie

“Wat is het doel van ons bestaan?” Een vraag die Akerhill zich duidelijk stelt bij belangrijke zakelijke of sociale vraagstukken. Het statement ‘Human Value is Key!’ bepaalt de koers, omdat wij van mening zijn dat we leven in wereld waar mensen met elkaar in verschillende samenwerkingsvormen tot bijzondere resultaten kunnen komen. Akerhill hoopt met haar missie, visie, strategie en initiatieven ten aanzien van de ‘wil’, de ‘passie’ en ‘kwaliteit’ van de mens, een substantiële bijdrage te leveren om binnen onze samenleving een positieve kentering te laten plaatsvinden.

Visie
De visie van Akerhill over de start van de ‘Human Value Revolutie’ is relatief eenvoudig. Ieder individu beschikt in de kern over kwaliteiten waar in de hedendaagse samenleving behoefte aan is. De denkwijze van Akerhill draait de huidige denkwijze dan ook om. Het product van alle individuele kwaliteiten tezamen betekent intelligentie in het kwadraat, welke zal leiden tot duurzame veranderingen en verregaande ontwikkeling van de individu, ondernemingen, overheden en onderwijs.

Missie
De missie van Akerhill is om een belangrijke bijdrage te mogen leveren aan de groei en de ontwikkeling c.q. verbetering van de inzetbaarheid van het individu binnen de hedendaagse samenleving, waarbij uitsluiting geen optie is. Ieder mens verdient de kans om zelfstandig tot verwerving van inkomsten te komen om daarmee een eigen bestaan op te bouwen, daar waar organisaties de kans moeten krijgen om de beste mensen in te kunnen zetten.

Strategie
De strategie van Akerhill is om een ieder te mobiliseren en motiveren om een serieuze bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de pluriforme samenleving. Van jong opgroeiende tot niet actief aan het arbeidsproces deelnemende personen verdienen de kans om, op basis van bestaande en te ontwikkelen Human Value methodieken en modellen, zicht te krijgen op een eerlijke maatschappelijke en sociale participatie.