Advies & Consultany, dé bron van inspiratie voor innovatie!

Innoveren is de kunst van vernieuwen ingegeven vanuit menselijk denken en doen. In onze beleving staat het voor het vernieuwen van producten, diensten, processen en organisaties. Of op initiatief vanuit één van deze elementen ook de andere elementen vernieuwen. Het is een werkwoord waar vele definities aan worden toebedeeld. Voor Akerhill staat het als een paal boven water dat er bij innovatie sprake moet zijn van het uitgangspunt 'maximalisatie', welke zich in een grote diversiteit kan uiten.

Innovatie
© 2011 - 2016 Akerhill - Triangel van InnovatieDoel van innovatie is om te komen tot creatie van nieuwe producten en diensten (Product Leadership) welke leiden tot uitbreiding van commerciële kansen, optimalisatie van bestaande productie- of procestechnieken (Operational Excellence) of versterking van de banden met (bestaande) klanten (Customer Intimacy). Deze drie richtingen, door Akerhill benoemd als de Triangel van Innovatie, moeten gezamenlijk zorgen voor maximalisatie van winst, reductie van kosten en verhoging klant- en medewerkerstevrendenheid. Het 'out-of-the-box' denken (innoveren) betekent zeker ook het stimuleren, activeren en combineren van (aanwezige) kennis, kunde en ervaring (in en buiten de organisatie) om vanuit deze drie perspectieven te denken en doen. Innoveren is tenslotte het tonen van lef om te durven veranderen!

Advies
Wij zijn overtuigd dat diverse bedrijven de kans om te innoveren niet (helder) zien, niet weten hoe innovatie is te activeren in het bedrijf of hoe innovatie gefinancieerd kan worden. Bestaande denkpatronen, overtuigende beperkingen, geen zicht op de kennis binnen het bedrijf of juist geen verantwoordelijke voor innovatieve strategische plannen, voorkomen noodzakelijke vernieuwing. Wij adviseren opdrachtgevers op discrete en pragmatische wijze over deze punten, zonder het oog voor detail te verliezen. Cruciaal bij het adviseren over innovatie is de uitspraak: "The Devil is in the details!", naast het duidelijke besef voor de Business Case, Onderzoek, Ontwikkeling, Time-To-Market en Exploitatie.

Consultancy
Onze diensten consultancy (adviserend) en programmamanagement (strategisch uitvoerend) en projectmanagment (tactisch uitvoerend) zorgen voor een optimaal balans tussen 'visionair denken' en 'pragmatisch handelen'. Voor opdrachtgevers vormen wij hierdoor een stevige 'brug' tussen de 'business' en de 'staande organisatie', in ons geval vaak de IV/IT-afdeling. Het uitrollen van goed bedachte plannen vraagt meer dan pragmatisch handelen bij het uitvoeren van een programma of project. Het gaat in de ogen van onze professionals met name om oog en oor te hebben voor de belangen van betrokkenen, de mensen respectvol 'mee te nemen in de reis' en hen te motiveren, stimuleren en activeren om te komen tot succesvolle resultaten.