Programma Management, dé ruggengraat voor strategische veranderingen!

Programma Management is binnen veel organisaties een containerbegrip geworden. Van ‘een bonte verzameling van projecten onder één cluster, tot een strategische koersveranderingen van een totale organisatie‘ wordt met regelmaat onder de noemer programma management gebracht. In onze ogen gaat het bij programma management om strategische en/of complexe vernieuwingen of wijzigingen welke ingrijpen op of moeten gaan in grijpen op resultaten van de bedrijfsvoering.

Het begint bij het vaststellen van de uitgangspunten van het programma. Gaat het om een strategische koersverandering van de organisatie of is er sprake is van het optimaal inzetten van ‘centrale regie’ voor een (complexe) projecten portfolio. Daar waar het over (complexe) implementaties gaat, is de onderlinge samenhang van de projecten van belang.

Diamond of Program Management

Drijfveren voor Strategisch Programma Management (Focus: Kwartiermakerij)
Het doorvoeren van complexe of organisatorische veranderingen vraagt om (tijdelijke) inzet van strategisch programma management. De horizon van dergelijke veranderingen wordt veelal bepaald uit één van de drie inzichten of een combinatie daarvan, t.w. de wens voor vernieuwing (innovatie), eisen voor verandering (wetgeving) en/of noodzaak voor wijziging (economisch) om te komen tot andere bedrijfsresultaten.
Het belang en zwaartepunt ligt bij strategische koerswijzigingen met name op het hanteren van bestuurlijke procedures m.b.t. Change-, Financieel- en Risico Management.

Motivatie voor Multi-Functioneel Programma Management (Focus: Clustering)
Het onder programmabesturing brengen van een project portfolio komt voort uit de wens of noodzaak om te optimaliseren. Projecten met een soortgelijke aard (technologische wijzigingen) kunnen efficiënt worden ingericht door het delen van resources over de projecten heen. Kosten kunnen worden gereduceerd door ‘leegloop’ te beperken en ‘billability’ te verhogen, terwijl uitwisseling van kennis en kunde wordt gestimuleerd. De centrale inzet van programma management ondersteuning (PMO), hanteren van wijzigingsprocedures en combinatie van resources brengt een integraal inzicht het project portfolio.

Aanpak voor Programma Management
Van het definiëren van de uitgangspunten (programma van eisen) tot het realiseren van de uitvoering (programma doelstellingen) begeleiden wij met onze consultancy expertise. Het hanteren van een gerichte programma aanpak met betrokkenheid van stakeholders en heldere verdeling van de rollen, taken en bevoegdheden tussen de staande en tijdelijke organisatie (Governance Model) moet de basis vormen voor een succesvolle realisatie. De meerwaarde van Akerhill strekt zich uit van met een gedegen ervaring met de processen om te komen tot het definiëren (Consultancy), het laten goedkeuren (Advies) tot het daadwerkelijk (laten) uitvoeren van strategische en/of complexe programma’s.

Expertise voor Programma Management
Akerhill levert ervaren Programma & Project Managers die volledige verantwoordelijkheid durven te nemen voor het uitvoeren van de activiteiten om de (strategische) doelstellingen van uw organisatie te realiseren. Onze mensen zijn in staat om de samenhang te creëren tussen de activiteiten van de verschillende bedrijfsonderdelen, samen met uw leveranciers en/of business partners. En dat binnen gemaakte of te maken afspraken ten aanzien van resultaten, doelstellingen, kwaliteit, budget en tijd.