Werkwijze & Methodieken, dé basis voor heldere communicatie!

Communiceren van vernieuwingen of veranderingen kent bijzondere dimensies. Niet iedereen kan zich altijd gelijk vinden in een veranderende situatie. Door de intentie te tonen om inzicht te hebben voor ieders belang, begrip te creëren voor de verschillende zienswijze door betrokkenheid te stimuleren en cruciale informatie te delen ontstaat er draagvalk. Onlosmakelijk verbonden aan het met elkaar leren inzien dat ieder programma of project ten doel heeft positieve verbetering te brengen.

De werkwijze van Akerhill is gebaseerd op de combinatie van de ervaring van haar mensen. De methodieken welke in de dagelijkse uitvoering worden toegepast, hebben betrekking op in de jaren zelf ontwikkelde methodieken om te komen tot succesvolle resultaten. De verschillende opleidingen, workshops, trainingen en certificeringen in Programma- en Project Management (Prince2/IPMA/MoR/MSP), Architectuur (Togaf), Service Management (BISL/ITIL) in relatie tot het vakgebied IV/IT, vormen een waarborg van onze professionaliteit bij inzet.