Private Sector

De private sector strekt zich in de kern uit van MKB-organisaties tot Corporate organisaties verdeeld over vele branches. Akerhill geeft voorkeur aan focus voor bedrijfskundige veranderingen op basis van de aanwezige wensen in combinatie met IV/IT-expertise. De Informatie Professionals, Business & IT Consultants, IV/IT-Architecten en Programma- & Project Managers hebben allen een stevige expertise op het koppelvlak van Business en IT opgedaan in de private sector. Met name in de sectoren Techniek, Transport & Logistiek, Media, IT & Telecom en Automobiel-, Voedsel- en Productie Industrie zijn solide ervaringen gebouwd.

Dé motor van de Nederlandse economie wordt binnen het bedrijfsleven gevormd door het MKB. Innovatie is voor het MKB één van de cruciale levensadres. De snelle technologische ontwikkelingen en de verregaande globalisering zorgt bij het bedrijfsleven voor vele (strategische) vraagstukken op het gebied van personeelsplanning (Sourcing), automatisering (Business Processen & Big Data) en innovatie (Cloud & Apps). Externe ondersteuning van tijdelijke aard kan een ware eye-opener vormen.

Akerhill werkt vanuit de drie primaire perspectieven als Customer Intimacy, Product Leadership en Operational Excellence met in de kern Innovative Solutions. Opdrachtgevers in het bedrijfsleven, op zoek naar strategische koersbepaling of koersverandering, kunnen gebruikmaken van onze methodieken om te komen tot het bepalen van de juiste strategie. Een heldere verbinding tussen de vier elementaire perspectieven staat garant voor wenselijke resultaten.

Om te komen tot daadwerkelijke realisatie van gezonde maximalisatie van resultaten, kunnen wij Informatie Professionals, Business & IT Consultants, Architecten, Programma- of Project Managers inzetten met eveneens bedrijfskundige achtergrond. Wij zoeken altijd naar een optimaal balans tussen kort termijn (winstmaximalisatie) en lang termijn (bestaansrecht). Daarbij wordt niet geschroomd om een kritische houding aan te nemen t.o.v. aandeelhouders, directie, management en organisatie m.b.t. technologische wensen die er leven in relatie tot noodzakelijke resultaten. Akerhill ondersteunt met haar expertise private organisaties vooral vanuit het perspectief Informatie-, Project- en Programma Management (IM)!